Grzegorz Barszczewski 
Pielgrzymka Młodzieży Ziem Zachodnich na Św. Górę Grabarkę  07.05.2004    

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
organizuje w dniach 13 – 16 maja 2004 roku
V Autokarową Pielgrzymkę Młodzieży Ziem Zachodnich na Św. Górę Grabarkę


• Trasa pielgrzymki:

13.05.2004 (czwartek): Zielona Góra- 16.00 , Przemków, Lubin, Legnica, Wrocław,

14.05.2004 (piątek): Św. Góra Grabarka, ok. 11.00

• Powrót:
Wyjazd w niedzielę 16.05 po południu.
W nocy z niedzieli na poniedziałek autokar przez Wrocław, Legnicę, Lubin i Przemków zajedzie do Zielonej Góry.

• koszt: 60 zł

• Zgłoszenia:
Zainteresowanych uczestnictwem w pielgrzymce prosi się o wpłatę 60 zł (należy wpisać swój telefon w formularzu – umożliwi to kontakt w razie potrzeby) w terminie do 30.04.2004 na rachunek bankowy bractwa:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej ul. Św. Mikołaja 40, 50-128 Wrocław
nr konta: 38 11602202 00000000 27574601 (tak wpisywać – bez myślników i nazwy banku), tytuł wpłaty: Grabarka

(Uwaga: za pomocą jednego przekazu może wpłacić kilka osób – będzie taniej. W takim przypadku należy w tytule wpłaty wpisać nazwiska)

W niżej wymienionych parafiach wpłaty można dokonywać u następujących osób:
- Zielona Góra: ks. Antoni Habura
- Szczecin: Janusz Kwiecień
- Legnica: Ewa Szpytko i Damian Łuczkowiec
- Lubin: Damian Hnatyszak
- Leszno Górne: Sylwia Chomkowicz
- Przemków: Andrzej Kowalski
- Wrocław: Mirosław Demczuk

Prosimy wziąć odpowiednią ilość jedzenia oraz śpiwory i karimaty. Namioty (czteroosobowe) wypożyczy Prawosławna Organizacja Sportowa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej (podziękowania dla ks. Lubomira Worhacza). Należy pamiętać że uczestnicy pielgrzymki na Św. Górze Grabarce powstrzymują się od mięsa. Na miejscu można zjeść zupę w porze obiadowej oraz zaparzyć herbatę. Uprzedzamy, że niestety nie ma praktycznie dostępu do łazienki. Pozostaje strumyk. Prosimy o zabranie z sobą śpiewników religijnych i świeckich, ewentualnie instrumentów muzycznych.

Na pytania dotyczące pielgrzymki odpowie ks. Antoni Habura – tel. (068) 320 86 76, 0601 562226

Rezerwacja miejsca w autokarze następuje poprzez przekaz wpłaty pieniężnej na konto lub poprzez wymienione wyżej osoby.
W razie rezygnacji nie zwracamy wpłaconej kwoty .

Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, są zobowiązane do dostarczenia oświadczenia rodziców o treści:
"Wyrażam(y) zgodę na udział (syna, córki) w pielgrzymce autokarowej na Św. Górę Grabarkę w dniach 13 – 16 maja 2004 roku, organizowanej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
– podpis(y) – ”

Bractwo serdecznie zaprasza.

Na podstawie strony parafi prawosławnej Św. Mikołaja w Szczecinie.