J. Charkiewicz 
Przeniesienia szczątków dwóch gruzińskich królów  09.04.2002    3 kwietnia 2002 r. rząd Gruzji rozpatrzył kwestię przeniesienia szczątków dwóch gruzińskich królów, przedstawicieli dynastii Bagrationów z Astrachania, gdzie zostali pochowani, do ojczyzny. Z prośbą o zgodę w tej sprawie zwrócił się do Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II Katolikos całej Gruzji Eliasz III? Prochy królów Wachtanga VI (1675-1737) i Tejmuraza II (1700-1762) miałyby, zgodnie z ich wolą, spocząć w cerkwi Świętej Trójcy w Tbilisi?